Slagvaardig en volhardend
Betrouwbaar en energiek
Doelgerichte verbinding tussen management en werkvloer
Pragmatisch en resultaatgericht interim management
Ruime ervaring in bedrijfsleven en publieke sector

Contact

Geinteresseerd geraakt in de diensten van DLM, neemt u dan gerust contact met ons op.

Volg André Dijks op Linkedin en Twitter. 

 

 

Copyright

Copyright © Copyright Dijks logistics 2018-2019. Alle rechten voorbehouden.

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze site (Dijks logistics.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Dijks logistics of zijn gelicenceerd aan Dijks logistics.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Dijks logistics of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een harddisk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Dijks logistics”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook. Dijks logistics voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan.

De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld op info@wdic.nl

 

Dijks Logistics Management

Andre Dijks is verbonden aan de Nederlandse Orde van Interim Managers www.nive.org