Slagvaardig en volhardend
Betrouwbaar en energiek
Doelgerichte verbinding tussen management en werkvloer
Pragmatisch en resultaatgericht interim management
Ruime ervaring in bedrijfsleven en publieke sector

Contact

Geinteresseerd geraakt in de diensten van DLM, neemt u dan gerust contact met ons op.

Volg André Dijks op Linkedin en Twitter. 

 

 

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.Dijks logistics.nl Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. Gebruik van de Dijks logistics website: De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Dijks logistics zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Dijks logistics niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Dijks logistics garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Dijks logistics wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Informatie van derden, producten en diensten: Wanneer de Dijks logistics links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten worden aanbevolen. Dijks logistics aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Dijks logistics niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Informatie gebruiken: Dijks logistics behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dijks logistics of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Wijzigingen Dijks logistics behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd Toepasselijk recht: Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Dijks Logistics Management

Andre Dijks is verbonden aan de Nederlandse Orde van Interim Managers www.nive.org